за Христос

Но какво казва тя? Казва, че словото е близо до тебе, в устата ти и в сърцето ти, т. е. словото на вярата, което проповядваме.

Слушай Римляни 10:8
Римляни 10:8

Препратки:

Други преводи на Римляни 10:8:

Ето какво казва Писанието: Словото е близо до теб. То е на устните ти и в сърцето ти. Това е посланието за вярата, което ние проповядваме:
/Съвременен превод 2004/
Но какво казва тя? Казва, че "думата е близо при теб, в устата ти и в сърцето ти" - тоест думата на вярата, която проповядваме.
/Верен 2002/
Но какво казва тя? Казва, че "словото е близо до теб, в устата ти и в сърцето ти", т.е. словото на вярата, която проповядваме.
/Библейско общество 2000/
Но що казва тя? Казва, че "думата е близо при тебе, в устата ти и в сърцето ти", сиреч думата на вярата която проповядваме.
/Протестантски 1940/
Но какво казва Писанието? "Близо до тебе е словото, в твоите уста и в твоето сърце", сиреч, словото на вярата, което проповядваме;
/Православен/
Но що казва писанието? "Словото е близу до тебе, в устата ти, и в сърдцето ти;" сиреч, словото на верата което проповедваме,
/Цариградски/
But what saith it? The word is nigh thee, even in thy mouth, and in thy heart: that is, the word of faith, which we preach;
/KJV/