за Христос

А правдата, която е чрез вяра, говори така: Да не кажеш в сърцето си: Кой ще се възкачи на небето, т. е. да свали Христос?,

Слушай Римляни 10:6
Римляни 10:6

Препратки:

Други преводи на Римляни 10:6:

Но за оправданието, постигнато чрез вярата, Писанието казва: Не питайте сърцето си: Кой ще се качи на небето? (което значи: Кой ще се качи на небето да доведе Христос долу на земята?)
/Съвременен превод 2004/
Но правдата от вяра говори така: "Да не кажеш в сърцето си: Кой ще се изкачи на небето?" - тоест да свали Христос долу;
/Верен 2002/
А правдата, която е чрез вяра, говори така: "Да не кажеш в сърцето си: Кой ще се изкачи на небето, т.е. да свали Христос?,
/Библейско общество 2000/
А правдата, която е чрез вяра, говори така: "Да не речеш в сърцето си: Кой ще се възкачи на небето, сиреч, да свали Христа?
/Протестантски 1940/
А оправданието от вярата казва тъй: "да не речеш в сърцето си: кой ще възлезе на небето?" сиреч, да свали Христа,
/Православен/
А правдата която е от вера казва така: "Да не речеш в сърдцето си: Кой ще възлезе на небето?" сиреч, да низведе Христа;
/Цариградски/
But the righteousness which is of faith speaketh on this wise, Say not in thine heart, Who shall ascend into heaven? (that is, to bring Christ down from above:)
/KJV/