за Христос

Спасението е за всички
Защото Моисей пише, че човек, който върши правдата, която е чрез пазенето на закона, ще живее чрез нея.

Слушай Римляни 10:5
Римляни 10:5

Препратки:

Други преводи на Римляни 10:5: