за Христос

Понеже Христос изпълнява целта на закона, за да се оправдае всеки, който вярва.

Слушай Римляни 10:4
Римляни 10:4

Препратки:

Други преводи на Римляни 10:4: