за Христос

Понеже, като не познават правдата, която е от Бога, и искат да утвърдят своята собствена правда, те не се покориха на Божията правда.

Слушай Римляни 10:3
Римляни 10:3

Препратки:

Други преводи на Римляни 10:3:

Те не познаваха начина, по който Бог прави хората праведни, и се опитваха да станат праведни по свой начин, като не приеха Божия начин да станат праведни.
/Съвременен превод 2004/
Понеже, като не познаваха Божията правда и като искаха да установят своята собствена, не се покориха на Божията правда.
/Верен 2002/
Понеже, като не познаваха Божията правда и искаха да изтъкнат своята правда, те не се покориха на Божията правда.
/Библейско общество 2000/
Понеже, ако не знаят правдата, която е от Бога и искат да поставят своята, те не се покориха на правдата от Бога.
/Протестантски 1940/
Защото, без да разбират Божията правда и търсейки да изтъкнат своята правда, те се не покориха на Божията правда,
/Православен/
Понеже Божията правда като не разумеват и своята си правда като искат да възстановят, не се покориха на Божията правда.
/Цариградски/
For they being ignorant of God's righteousness, and going about to establish their own righteousness, have not submitted themselves unto the righteousness of God.
/KJV/