за Христос

а за Израел казва:
Простирах ръцете Си цял ден
към народ непокорен и опак.

Слушай Римляни 10:21
Римляни 10:21

Препратки:

Други преводи на Римляни 10:21: