за Христос

а Исая се осмелява да каже:
Намерен бях от онези, които не Ме търсеха;
явен станах на тези, които не питаха за Мен;

Слушай Римляни 10:20
Римляни 10:20

Препратки:

Други преводи на Римляни 10:20:

След това Исая имаше смелостта да каже:
Намериха ме онези, които не ме търсеха.
Разкрих се на онези, които не питаха за мен.
/Съвременен превод 2004/
А Исая се осмелява да каже: "Намерен бях от онези, които не Ме търсеха; явен станах на тези, които не питаха за Мен."
/Верен 2002/
а Исая се осмелява да каже:
"Намерен бях от онези, които не Ме търсеха;
явен станах на тези, които не питаха за Мен";
/Библейско общество 2000/
а Исаия се осмелява да каже: -
"Намерен бях от ония, които не Ме търсеха;
Явен станах на тия, които не питаха за Мене;
/Протестантски 1940/
А Исаия смело казва: "намериха Ме ония, които не Ме търсеха, открих се на ония, които не питаха за Мене".
/Православен/
А Исаия дръзнува и казва: "Намериха ме тези които не ме търсеха: явен бидох на тези които не питаха за мене;"
/Цариградски/
But Esaias is very bold, and saith, I was found of them that sought me not; I was made manifest unto them that asked not after me.
/KJV/