за Христос

Защото свидетелствам за тях, че те имат ревност за Бога, само че не е според съвършеното знание.

Слушай Римляни 10:2
Римляни 10:2

Препратки:

Други преводи на Римляни 10:2: