за Христос

Но пак казвам: Израел не е ли разбрал? Разбрал е, защото първо Моисей казва:
Аз ще ви раздразня до ревнуване с тези, които не са народ;
с народ непросветен ще ви разгневя;

Слушай Римляни 10:19
Римляни 10:19

Препратки:

Други преводи на Римляни 10:19:

И отново питам: Нима народът на Израел не разбра? Първо Моисей каза:
Ще ви накарам да ревнувате чрез народ, който не е народ.
Ще ви разгневя чрез народ, който не разбира.
/Съвременен превод 2004/
Но пак казвам: Израил не е ли разбрал? Първо Мойсей казва: "Аз ще ви раздразня до ревнуване с тези, които не са народ; с народ неразбран ще ви разгневя."
/Верен 2002/
Но пак казвам: Израел не е ли разбрал? Разбрал е, защото първо Мойсей казва:
"Аз ще ви раздразня до ревнуване с тези, които не са народ;
с народ неразбран ще ви разгневя";
/Библейско общество 2000/
Но пак казвам: Израил не е ли разбрал? Разбрал е, защото първо Моисей казва: -
"Аз ще ви раздразня до ревнуване с тия, които не са народ;
С народ несмислен ще ви разгневя";
/Протестантски 1940/
Пак казвам: нима Израил не разбра? Пръв Моисей казва: "Аз ще възбудя у вас ревност чрез тия, които са не народ, ще ви раздразня чрез неразбран народ".
/Православен/
И пак казвам: Израил не разуме ли? Най напред Моисей казва: "Аз ще ви раздразня на ревнование с тези които не са народ, ще ви разяря с несмислен народ."
/Цариградски/
But I say, Did not Israel know? First Moses saith, I will provoke you to jealousy by them that are no people, and by a foolish nation I will anger you.
/KJV/