за Христос

Но казвам: Те не са ли чули? Наистина, чули са:
По цялата земя се разнесе гласът им,
и думите им - до краищата на вселената.

Слушай Римляни 10:18
Римляни 10:18

Препратки:

Други преводи на Римляни 10:18:

Но аз питам: Нима хората не чуха Благата вест? Разбира се, че я чуха, както е казано в Писанието:
Гласът им се разнесе по цялата земя
и думите им стигнаха до всички краища на света.
/Съвременен превод 2004/
Но аз казвам: Те не са ли чули? Разбира се, чули са: "По цялата земя се разнесе гласът им и думите им - до краищата на вселената."
/Верен 2002/
Но казвам: Те не са ли чули? Наистина, чули са:
"По цялата земя се разнесе гласът им,
и думите им - до краищата на вселената."
/Библейско общество 2000/
Но казвам: те не са ли чули? Наистина, чули са: -
"По цялата земя е излязъл гласът им,
И думите им до краищата на вселената".
/Протестантски 1940/
Но казвам: нима те не чуха? Напротив, "гласът им се разнесе по цяла земя, и думите им - до краищата на вселената".
/Православен/
Но казвам: Те не са ли чули? Наистина чули са: "По всичката земя се разнесе гласът им, и в краищата на вселенната речите им."
/Цариградски/
But I say, Have they not heard? Yes verily, their sound went into all the earth, and their words unto the ends of the world.
/KJV/