за Христос

И така, вярата е от слушане, а слушането - от Христовото слово.

Слушай Римляни 10:17
Римляни 10:17

Препратки:

Други преводи на Римляни 10:17: