за Христос

Но не всички послушаха благовестието; защото Исая казва:
Господи, кой е повярвал в известеното от нас?

Слушай Римляни 10:16
Римляни 10:16

Препратки:

Други преводи на Римляни 10:16: