за Христос

И как ще проповядват, ако не бъдат пратени? Както е писано:
Колко са прекрасни
краката на тези, които благовестват доброто!

Слушай Римляни 10:15
Римляни 10:15

Препратки:

Други преводи на Римляни 10:15:

Както е казано в Писанието: Колко прекрасни са нозете на онези, които носят добри вести!
/Съвременен превод 2004/
И как ще проповядват, ако не са изпратени? Както е писано: "Колко са прекрасни краката на тези, които благовестват доброто!"
/Верен 2002/
И как ще проповядват, ако не бъдат пратени? Както е писано:
"Колко са прекрасни
краката на тези, които благовестват доброто!"
/Библейско общество 2000/
И как ще проповядват, ако не бъдат пратени? Както е писано: -
"Колко са прекрасни
Нозете на тия, които благовествуват доброто!"
/Протестантски 1940/
И как ще проповядват, ако не бъдат пратени? както е писано: "колко прекрасни са нозете на ония, които благовестят мир, които благовестят доброто!"
/Православен/
И как ще проповедат ако се не проводят? както е писано: "Колко са прекрасни нозете на тези които благовествуват мир, на тези които благовествуват доброто!"
/Цариградски/
And how shall they preach, except they be sent? as it is written, How beautiful are the feet of them that preach the gospel of peace, and bring glad tidings of good things!
/KJV/