за Христос

Понеже няма разлика между юдеин и грък, защото същият Господ е Господ на всички, богат към всички, които Го призовават.

Слушай Римляни 10:12
Римляни 10:12

Препратки:

Други преводи на Римляни 10:12:

Казано е всеки, тъй като няма разлика между юдеи и езичници, понеже същият Господ е Господ за всички и дава богатствата си на всички, които го призовават.
/Съвременен превод 2004/
Понеже няма разлика между юдеин и грък, защото един и същ е Господ над всички, богат към всички, които Го призовават.
/Верен 2002/
Понеже няма разлика между юдеин и грък, защото същият Господ е Господ на всички, богат към всички, които Го призовават.
/Библейско общество 2000/
Понеже няма разлика между юдеин и грък защото същият Господ е Господ на всички, богат към всички, които Го призовават.
/Протестантски 1940/
Няма разлика между иудеин и елин, защото един и същ е Господ на всички, богат за всички, които Го призовават.
/Православен/
Понеже нема разлика между Юдеина и езичника; защото сам той е Господ на всички, богат към всички които го призовават.
/Цариградски/
For there is no difference between the Jew and the Greek: for the same Lord over all is rich unto all that call upon him.
/KJV/