за Христос

Защото със сърце вярва човек и се оправдава, а с уста прави изповед и се спасява.

Слушай Римляни 10:10
Римляни 10:10

Препратки:

Други преводи на Римляни 10:10: