за Христос

Исус Христос - завършек на Закона
Братя, моето сърдечно желание и молбата ми към Бога е за спасението на Израел.

Слушай Римляни 10:1
Римляни 10:1

Препратки:

Други преводи на Римляни 10:1: