за Христос

Вяра в Божията справедливост
За първия певец, по "Умри за сина". Давидов псалом.
Ще Те славословя, Господи, с цялото си сърце,
ще разкажа всичките Твои чудесни дела.

Слушай Псалми 9:1
Псалми 9:1

Препратки:

Други преводи на Псалми 9:1:

#Азбучен псалм -- началните букви на всеки стих в еврейския оригинал следват реда на еврейската азбука.# За първия певец. По музиката на Мут Лабен. Псалм на Давид. Ще Те славословя, ГОСПОДИ, от все сърце, ще разказвам за всичките Твои чудни дела.
/Верен 2002/
За първия певец по "Умри за сина". Давидов псалом.
Ще Те славословя, Господи, с цялото си сърце,
ще разкажа всичките Твои чудесни дела.
/Библейско общество 2000/
За първия певец по "Умри за сина". Давидов псалом.
Ще Те славословя, Господи, с цялото си сърце,
Ще разкажа всичките Твои чудесни дела.
/Протестантски 1940/
Началнику на хора. След смъртта на Лабена. Псалом Давидов.
Ще (Те) славя, Господи, от все сърце, ще възвестявам всички Твои чудеса,
/Православен/
Първому Певцу, на Мут-Лабен.
Псалом Давидов.

Ще те славословя, Господи, с всичкото си сърдце:
Ще прикажа всичките твои чудеса.
/Цариградски/
I will praise thee, O LORD, with my whole heart; I will shew forth all thy marvellous works.
/KJV/