за Христос

Псалми 99   

1 Възхвала на всесвятия Бог
(По слав. 98.)
Господ царува; нека треперят племената;
Той обитава между херувимите; нека се потресе земята.
2 Господ е велик на Сион
и е издигнат високо над всички племена.
3 Нека славословят Твоето велико и страшно име;
Бог е свят.
4 И силата на царя обича правосъдието;
Ти утвърждаваш правота;
Ти извършваш правосъдие и правда в Яков.
5 Възвисявайте Господа, нашия Бог,
и се кланяйте пред подножието Му;
Той е свят.
6 Моисей и Аарон бяха между свещениците Му
и Самуил - между призоваващите името Му;
те призоваваха Господа и Той ги слушаше.
7 В облачния стълб Той им говореше;
те опазиха свидетелствата Му
и наредбите, които им даде.
8 Господи, Боже наш, Ти си ги слушал;
Ти си им бил Бог опростител,
макар че си въздавал за делата им.
9 Възвисявайте Господа, нашия Бог,
и се кланяйте в святия Му хълм,
защото Господ, нашият Бог, е свят.