за Христос

Псалми 97   

1 Царството и величието на Господа
(По слав. 96.)
Господ царува; нека се радва земята;
нека се веселят множеството острови.
2 Облак и мрак са около Него;
правда и съд са основа на престола Му.
3 Огън излиза пред Него
и изгаря противниците Му отвред.
4 Светкавиците Му осветяват вселената;
земята вижда и трепери.
5 Планините се топят като восък от присъствието Господне;
от присъствието на Господа на цялата земя.
6 Небесата възвестяват правдата Му;
и всичките племена виждат славата Му
7 Нека се посрамят всички, които служат на изваяните идоли,
които се хвалят с кумирите;
поклонете се на Него, всички богове.
8 Чу Сион и се развесели
и Юдовите дъщери се зарадваха
поради Твоите справедливи отсъждания, Господи.
9 Защото Ти, Господи, си високопоставен над цялата земя,
превъзвишен си над всички богове.
10 Вие, които обичате Господа, мразете злото!
Той пази душите на светиите Си,
избавя ги от ръката на нечестивите.
11 Светлина се сее за праведния
и веселие - за онези, които са с прави сърца.
12 Веселете се в Господа вие, праведни,
и възхвалявайте спомена за Неговата святост.