за Христос

Псалми 92   

1 Възхвала на Господнята благост
(По слав. 91.) Псалом. Песен за съботния ден.
Добро е да хвалим Господа
и да пеем славословие на Твоето име, Всевишни,
2 да възвестяваме в ранна утрин милосърдието Ти
и верността Ти всяка нощ
3 с десетострунен инструмент и с псалтир,
с тържествена мелодия на арфа;
4 защото си ме развеселил, Господи, с делата Си;
ще се радвам в делата на ръцете Ти.
5 Колко са велики Твоите дела, Господи!
Твърде дълбоки са мислите Ти.
6 Несмислен човек не знае това,
нито го разбира безумен,
7 че нечестивите никнат като тревата
и всички, които вършат беззаконие, цъфтят
само за да бъдат изтребени завинаги.
8 Но Ти, Господи, довека си нависоко,
9 защото, ето, враговете Ти, Господи,
защото, ето, враговете Ти ще погинат;
ще се разпръснат всички, които вършат беззаконие.
10 Но моя рог Ти ще въздигнеш като рог на дивия вол;
аз ще бъда помазан с прясно миро;
11 и окото ми ще види повалянето на онези, които ме причакват;
ушите ми ще чуят за възмездието на злодеите,
които се вдигат против мене.
12 Праведният ще цъфти като палма,
ще расте като кедър в Ливан;
13 насадените в дома Господен
ще цъфтят в дворовете на нашия Бог.
14 Ще бъдат плодоносни и в дълбока старост,
ще бъдат сочни и зелени;
15 за да възвестят, че Господ е праведен -
Моята канара, у Когото няма неправда.