за Христос

преди да се родят планините
и да си дал съществуване на земята и вселената,
отвека и довека Ти си Бог.

Слушай Псалми 90:2
Псалми 90:2

Препратки:

Други преводи на Псалми 90:2: