за Христос

От устата на младенците и кърмачетата
приготвил си хлава да засрамиш противниците Си,
за да накараш да млъкне врагът и отмъстителят.

Слушай Псалми 8:2
Псалми 8:2

Препратки:

Други преводи на Псалми 8:2:

От устата на деца и кърмачета си приготвил хвала #букв.: си основал сила, или: си положил основите на крепост# заради противниците Си, за да накараш врага и отмъстителя да замълчи.
/Верен 2002/
От устата на бебетата и кърмачетата
си укрепил сила поради противниците Си,
за да накараш да млъкне врагът и отмъстителят.
/Библейско общество 2000/
Из устата на младенците и сучещите
Укрепил Си сила поради противниците Си,
За да накараш да млъкне врагът и отмъстителят.
/Протестантски 1940/
Из устата на младенци и кърмачета Ти си стъкмил похвала, за да засрамиш Твоите врагове, та да направиш да млъкне враг и мъстител.
/Православен/
Из устата на младенците и сучещите
Приготвил си хвала по причина на враговете си,
За да направиш да млъкне врага и отмъстителя.
/Цариградски/
Out of the mouth of babes and sucklings hast thou ordained strength because of thine enemies, that thou mightest still the enemy and the avenger.
/KJV/