за Христос

Ти си съкрушил Египет като някого смъртно ранен;
с мощната Си мишца си разпръснал враговете Си.

Слушай Псалми 89:10
Псалми 89:10

Препратки:

Други преводи на Псалми 89:10: