за Христос

Псалми 88   

1 Молитва за спасяване от смъртна опасност
(По слав. 87.) Песен, псалом за Кореевите потомци. За първия певец, по наскърбително боледуване. Поучение на Етан Езраева.
Господи Боже, Спасителю мой,
и денем, и нощем съм викал пред Тебе.
2 Нека дойде молитвата ми пред Твоето присъствие;
приклони ухото Си към вика ми.
3 Защото се насити душата ми на бедствия
и животът ми се приближава до преизподнята.
4 Причисляван съм към онези, които слизат в рова;
станах като човек, който няма помощ,
5 изхвърлен между мъртвите,
като убитите, които лежат в гроба,
за които Ти не се сещаш вече
и които са отсечени от ръката Ти.
6 Спуснал си ме в най-дълбокия ров,
в тъмни места, в бездните.
7 Натегна на мене Твоят гняв
и с всичките Си вълни Ти си ме притиснал. (Села.)
8 Отдалечил си от мене познатите ми;
направил си ме гнусен за тях;
затворен съм и не мога да изляза.
9 Окото ми чезне от скръб;
Господи, Тебе съм призовавал всеки ден,
простирал съм към Тебе ръцете си.
10 На мъртвите ли ще покажеш чудеса?
Или умрелите ще станат и ще Те хвалят? (Села.)
11 В гроба ли ще се прогласява Твоето милосърдие
или в мястото на погибелта верността Ти?
12 Ще се познаят ли в тъмнината чудесните Ти дела
и правдата Ти - в земята на забравените?
13 Но аз към Тебе, Господи, извиках;
и на ранина молитвата ми ще Те изпревари.
14 Господи, защо отхвърляш душата ми?
Защо криеш лицето Си от мен?
15 От младини съм угнетен и бера душа;
търпя Твоите ужаси и съм в изумление.
16 Гневът Ти мина върху мен;
ужасът Ти ме съсипа.
17 Като води ме обикалят цял ден,
заедно ме обкръжават.
18 Отдалечил си от мене любим и приятел;
познатите ми са мрак.