за Христос

Ще спомена Египет и Вавилон
като от онези, които ме познават.
Ето филистимската земя и Тир, с Етиопия:
този народ, ще кажа, се е родил там.

Слушай Псалми 87:4
Псалми 87:4

Препратки:

Други преводи на Псалми 87:4: