за Христос

Защото Ти, Господи, си благ и готов да прощаваш,
и многомилостив към всички, които Те призовават.

Слушай Псалми 86:5
Псалми 86:5

Препратки:

Други преводи на Псалми 86:5: