за Христос

Псалми 86   

1 Молитва за помощ
(По слав. 85.) Давидова молитва.
Господи, приклони ухото Си;
послушай ме, защото съм сиромах и немощен.
2 Опази душата ми, защото съм посветен;
Ти, Боже мой, спаси слугата Си, който уповава на Тебе.
3 Смили се над мене, Господи,
защото към Тебе викам цял ден.
4 Развесели душата на слугата Си,
защото към Тебе, Господи, издигам душата си.
5 Защото Ти, Господи, си благ и готов да прощаваш,
и многомилостив към всички, които Те призовават.
6 Послушай, Господи, молитвата ми
и внимавай в гласа на молбите ми,
7 в деня на неволята си ще призова Тебе,
защото ще ме послушаш.
8 Между боговете няма подобен на Тебе, Господи,
нито има дела, подобни на Твоите.
9 Всички народи, които си създал, ще дойдат и ще се поклонят пред Тебе, Господи,
и ще прославят името Ти.
10 Защото си велик и вършиш чудесни неща;
само Ти си Бог.
11 Научи ме, Господи, на пътя Си и ще ходя в истината Ти;
дай ми да се страхувам от името Ти с нераздвоено сърце.
12 Ще Те хваля, Господи, Боже мой, от все сърце
и ще славя името Ти довека.
13 Защото голяма е Твоята милост към мен;
и Ти си избавил душата ми от най-дълбоката преизподня.
14 Боже, горделивите се надигнаха против мен
и тълпата на насилниците поиска душата ми;
и не поставиха Тебе пред себе си.
15 Но, Господи, Ти си Бог многомилостив и благодатен,
дълготърпелив и изобилстващ с милост и вярност.
16 Обърни се към мен и се смили над мен;
дай силата Си на слугата Си
и избави сина на слугинята Си.
17 Покажи ми знак на благоволението Си,
за да го видят онези, които ме мразят, и да се посрамят
затова, че Ти, Господи, си ми помогнал и си ме утешил.