за Христос

Псалми 83   

1 Молитва за победа над враговете
(По слав. 82.) Асафова псаломска песен.
Боже, недей мълча;
не премълчавай, нито бивай безмълвен, Боже;
2 защото, ето, враговете Ти правят размирие
и ненавистниците Ти са издигнали глава.
3 Коварен съвет правят против Твоя народ
и се наговарят против скритите Твои.
4 Казаха: Елате да ги изтребим, за да не са народ
и да не се споменава вече името на Израел.
5 Защото единодушно се съгласиха заедно,
направиха съюз против Тебе -
6 шатрите на Едом и исмаилтяните;
Моав и агаряните,
7 Гевал, Амон и Амалик,
филистимците с тирските жители;
8 още и Асирия се съедини с тях,
станаха помощници на Лотовите потомци. (Села.)
9 Стори им като на мадиамците,
като на Сисара, като на Явин при потока Кисон,
10 които загинаха в Ендор,
като станаха тор на земята.
11 Направи благородните им като Орив и Зив,
дори всичките им първенци като Зевей и Салман,
12 които казаха: Да усвоим за себе си Божиите заселища.
13 Боже мой, направи ги като въртящия се прах,
като плява пред вятъра.
14 Както огънят изгаря дърветата
и както пламъкът запалва горите,
15 така ги прогони с урагана Си
и ги смути с бурята Си.
16 Покрий лицата им с позор,
за да потърсят Твоето име, Господи.
17 Нека се посрамят и ужасят завинаги.
Да! Нека се смутят и погинат,
18 за да познаят, че Ти, Чието име е Йехова,
един си Всевишен над цялата земя.