за Христос

Псалми 81   

1 Божията благост и упорство на Израел
(По слав. 80.) За първия певец, на гетския инструмент. Асафов псалом.
Пейте радостно на Бога - наша сила;
възкликнете към Якововия Бог.
2 Запейте псалом и звънете с тъпанче,
благозвучна арфа и псалтир.
3 Засвирете с тръба на новолуние,
на пълнолуние, в деня на нашия празник.
4 Защото това е закон за Израел,
наредба от Якововия Бог.
5 Той го заповяда за заявление сред Йосиф,
когато излезе против Египетската земя,
където чух език, който не познавах.
6 Отстраних рамото му изпод товар;
ръцете му се отърваха от кош.
7 В скръбно време ти ме призова и Аз те избавих;
отговорих ти в скришно място на гърма;
изпитах те при водите на Мерива. (Села.)
8 Слушай, народе Мой, и ще заявя пред вас,
Израелю, ако би Ме послушал:
9 Да няма сред тебе чужди богове
и да не се поклониш на чужд бог.
10 Аз съм Господ, твоят Бог,
Който те изведох от Египетската земя;
отвори широко устата си и ще ги изпълня.
11 Но народът Ми не послуша гласа Ми;
Израел не Ме искаше.
12 Затова ги оставих да вървят според упорството на сърцето си,
за да ходят по своите си намерения.
13 Дано Ме беше слушал народът Ми,
да беше ходил Израел по Моите пътища!
14 Скоро бих покорил неприятелите им
и срещу противниците им бих обърнал ръката Си,
15 даже ненавистниците на Господа щяха да се преструват
на покорни пред Него;
а благоденственото време на тези щеше да продължи завинаги;
16 и Той щеше да ги храни с най-изрядната пшеница;
и с мед от скала щях да те наситя.