за Христос

Не си спомняй против нас беззаконията на прадедите ни.
Дано ни изпреварят скоро Твоите благи милости,
защото станахме много окаяни.

Слушай Псалми 79:8
Псалми 79:8

Препратки:

Други преводи на Псалми 79:8: