за Христос

мъртвите тела на слугите Ти дадоха за ястие на небесните птици,
телата на светиите Ти - на земните зверове,

Слушай Псалми 79:2
Псалми 79:2

Препратки:

Други преводи на Псалми 79:2: