за Христос

Така ние, Твоят народ и овцете на пасбището Ти,
ще те славословим довека,
от род в род ще разгласяваме Твоята хвала.

Слушай Псалми 79:13
Псалми 79:13

Препратки:

Други преводи на Псалми 79:13: