за Христос

Нека дойде пред Тебе въздишането на затворниците;
според великата Твоя сила опази осъдените на смърт;

Слушай Псалми 79:11
Псалми 79:11

Препратки:

Други преводи на Псалми 79:11: