за Христос

Защо да кажат народите: Къде е техният Бог?
Нека се знае пред очите ни, между народите,
възмездието за пролятата кръв на слугите Ти.

Слушай Псалми 79:10
Псалми 79:10

Препратки:

Други преводи на Псалми 79:10:

Защо да кажат езичниците: Къде е техният Бог? Нека се знае пред очите ни между езичниците отмъщението за пролятата кръв на слугите Ти!
/Верен 2002/
Защо да кажат народите: Къде е техният Бог?
Нека се знае пред очите ни, между народите,
възмездието за пролятата кръв на слугите Ти.
/Библейско общество 2000/
Защо да рекат народите: Где е техният Бог?
Нека се знае, пред очите ни, между народите
Възмездието за пролятата кръв на слугите Ти.
/Протестантски 1940/
Защо езичниците да казват: "де е техният Бог?" Дано пред очите ни стане известно между езичниците отмъщението за пролятата кръв на Твоите раби.
/Православен/
Защо да рекат езичниците: Де е техний Бог?
Да се познае пред очите ни в езичниците
Отмъщението за пролеяната кръв на рабите ти.
/Цариградски/
Wherefore should the heathen say, Where is their God? let him be known among the heathen in our sight by the revenging of the blood of thy servants which is shed.
/KJV/