за Христос

Псалми 76   

1 Бог е победител
(По слав. 75.) За първия певец, на струнни инструменти, Асафов псалом. Песен.
Познат е Бог в Юдея;
в Израел е велико името Му.
2 В Салим е скинията Му
и обиталището Му е в Сион.
3 Там Той строши лъскавите стрели на лъка,
щита и меча, и битката. (Села.)
4 Светъл се явяваш, о Славни,
от хълмовете с плячка.
5 Коравосърдечните бяха обрани, заспаха във вечния си сън;
и никой от яките мъже не намери ръцете си.
6 От Твоето мъмрене, Боже Яковов,
паднаха в дълбок сън и колесници, и коне.
7 Ти, самият Ти си страшен;
и кой може да устои пред лицето Ти, когато се разгневиш?
8 Направил си да се чуе от небето присъда;
земята се убоя и утихна,
9 когато Бог стана да съди,
за да спаси всички кротки на земята. (Села.)
10 Наистина човешката ярост ще се превърне в хвала към Тебе;
с остатъка от яростта ще се опашеш.
11 Обричайте се и изпълнявайте оброците си на Господа, вашия Бог;
всички, които са около Него, нека принасят дарове на Достопочитаемия.
12 Той снишава гордостта на князете,
страшен е за земните царе.