за Христос

Псалми 75   

1 Бог е съдия
(По слав. 74.) За първия певец, по "Не разорявай!", Асафов псалом. Песен.
Славословим Те, Боже, славословим;
и е близо при нас явяването на името Ти;
разгласяват се чудесните Ти дела.
2 Когато уловя определеното време,
аз ще съдя с правота.
3 Ако и да се разтопи земята с всичките й жители,
аз закрепвам стълбовете й. (Села.)
4 Казах на надменните: Не постъпвайте надменно,
и на нечестивите: Не издигайте рог;
5 не вдигайте високо рога си,
не говорете с корав врат.
6 Защото нито от изток, нито от запад,
нито от планинската пустиня иде съд;
7 а Бог е съдията;
един Той унижава, а друг издига.
8 Защото в ръката на Господа има чаша и виното се пени;
тя е пълна с подправено вино, от което и Той налива;
и даже дрождето му ще прецедят
и ще изпият всичките нечестиви на земята.
9 А аз ще разгласявам винаги Якововия Бог,
на Него ще пея хваления.
10 И ще отсека всички рогове на нечестивите;
а роговете на праведните ще се издигнат.