за Христос

Ти си строшил главите на Левиатан,
дал си го за ястие на народа, намиращ се в пустинята.

Слушай Псалми 74:14
Псалми 74:14

Препратки:

Други преводи на Псалми 74:14: