за Христос

Псалми 72:5-9,11-15,17   

5 Ще се боят от Тебе, докато трае слънцето
и докато съществува луната, от родове в родове.
6 Той ще слезе като дъжд върху окосена ливада,
като ситен дъжд, който оросява земята.
7 В неговите дни ще цъфти праведният
и мир ще изобилва, докато трае луната.
8 Той ще владее от море до море
и от Ефрат до краищата на земята.
9 Пред него ще коленичат жителите на пустинята;
и неприятелите му ще лижат пръстта.
11 Да! Ще му се поклонят всички царе,
всичките народи ще му слугуват.
12 Защото той ще избавя сиромаха, когато вика,
и угнетения, и безпомощния.
13 Ще се смили над сиромаха и немотния
и ще спаси душите на немотните.
14 От угнетение и насилие ще изкупи душите им;
и скъпоценна ще бъде кръвта им пред очите му.
15 И ще живее; и на него ще бъде дадено от шевското злато;
винаги ще се възнася молитва за него
и цял ден ще го благославят.
17 Името му ще пребъдва довека;
името му ще се продължава, докато трае слънцето;
и ще се благославят в него хората;
всички народи ще го облажават.