за Христос

Псалми 72   

1 Молитва за царя
(По слав. 71.) Псалом за Соломон.
Боже, дай Твоето правосъдие на царя
и правдата Си - на царския син,
2 за да съди Твоя народ с правда
и угнетените Ти - с правосъдие.
3 Планините ще донесат мир на народа
и хълмовете - мир с правда.
4 Той ще съди справедливо угнетените между народа,
ще избави синовете на бедните и ще смаже насилника.
5 Ще се боят от Тебе, докато трае слънцето
и докато съществува луната, от родове в родове.
6 Той ще слезе като дъжд върху окосена ливада,
като ситен дъжд, който оросява земята.
7 В неговите дни ще цъфти праведният
и мир ще изобилва, докато трае луната.
8 Той ще владее от море до море
и от Ефрат до краищата на земята.
9 Пред него ще коленичат жителите на пустинята;
и неприятелите му ще лижат пръстта.
10 Царете на Тарсис и на островите ще донесат подаръци;
царете на Шева и на Сева ще поднесат дарове.
11 Да! Ще му се поклонят всички царе,
всичките народи ще му слугуват.
12 Защото той ще избавя сиромаха, когато вика,
и угнетения, и безпомощния.
13 Ще се смили над сиромаха и немотния
и ще спаси душите на немотните.
14 От угнетение и насилие ще изкупи душите им;
и скъпоценна ще бъде кръвта им пред очите му.
15 И ще живее; и на него ще бъде дадено от шевското злато;
винаги ще се възнася молитва за него
и цял ден ще го благославят.
16 Изобилие от жито ще има на земята, до върховете на планините;
плодът му ще се люлее като ливанската планина;
и жителите по градовете ще цъфтят като земната трева.
17 Името му ще пребъдва довека;
името му ще се продължава, докато трае слънцето;
и ще се благославят в него хората;
всички народи ще го облажават.
18 Благословен да е Господ,
Бог Израелев,
Който Един прави чудеса;
19 и благословено да бъде славното Негово име довека;
и нека се изпълни със славата Му цялата земя.
Амин и амин.
20 Свършиха се молитвите на Есеевия син Давид.