за Христос

Тези, които ме мразят без причина, се умножиха повече от космите на главата ми;
укрепиха се моите погубители, които несправедливо са мои неприятели;
тогава ме заставиха да върна онова, което не бях грабнал.

Слушай Псалми 69:4
Псалми 69:4

Препратки:

Други преводи на Псалми 69:4:

Тези, които ме мразят без причина, са повече от космите на главата ми; могъщи са тези, които искат да ме погубят, които несправедливо са мои врагове; тогава трябва да върна това, което не съм откраднал.
/Верен 2002/
Тези, които ме мразят без причина, се умножиха повече от космите на главата ми;
укрепиха се моите врагове, които несправедливо са мои неприятели;
тогава ме заставиха да върна онова, което не бях грабнал.
/Библейско общество 2000/
Тия, които ме мразят без причина, се умножиха повече от космите на главата ми;
Укрепиха се моите погубители, които неправедно са мои неприятели;
Тогава ме заставиха да върна онова, което не бях грабнал.
/Протестантски 1940/
Ония, които ме мразят без вина, са повече от космите на главата ми: враговете ми, които ме преследват несправедливо, се усилиха; каквото не съм отнемал, него трябва да дам.
/Православен/
Тези които ме мразят без причина
Умножиха се повече от космите на главата ми
Укрепиха се моите погубители,
Моите без правда врагове.
Тогаз аз повърнах онова което не бях грабнал.
/Цариградски/
They that hate me without a cause are more than the hairs of mine head: they that would destroy me, being mine enemies wrongfully, are mighty: then I restored that which I took not away.
/KJV/