за Христос

Псалми 69   

1 Плач за помощ в скърби
(По слав. 68.) За първия певец, по криновете, Давидов псалом.
Избави ме, Боже;
защото водите стигнаха до душата ми.
2 Потъвам в дълбока тиня, където няма твърдо място да стъпя;
стигнах в дълбоки води, където потопът ме покрива;
3 изнемогвам от викане; гърлото ми е изсъхнало;
очите ми чезнат, докато чакам моя Бог.
4 Тези, които ме мразят без причина, се умножиха повече от космите на главата ми;
укрепиха се моите погубители, които несправедливо са мои неприятели;
тогава ме заставиха да върна онова, което не бях грабнал.
5 Боже, Ти знаеш безумието ми;
и прегрешенията ми не са скрити от Тебе.
6 Господи Йехова на Силите, да не се посрамят покрай мен онези, които Те чакат;
Боже Израелев, да не се опозорят покрай мен онези, които Те търсят.
7 Защото заради Тебе претърпях поругание,
срам покри лицето ми.
8 Чужд станах на братята си
и непознат на синовете на майка ми.
9 Защото ревността за Твоя дом ме изяде
и укорите на онези, които укоряват Тебе, паднаха върху мене.
10 Когато плачех в душата си с пост,
това ми стана за укор;
11 когато облякох вретище за дреха,
им станах за поговорка.
12 За мене приказват седещите при портата;
и аз станах песен на пияниците.
13 Но аз към Теб отправям молитвата си, Господи, в благоприятно време;
Боже, послушай ме според голямата Твоя милост,
според верността на Твоето спасение.
14 Избави ме от тинята, за да не потъна;
нека бъда избавен от онези, които ме мразят, и от дълбоките води.
15 Не давай да ме завлече устремът на водите,
нито да ме погълне дълбочината;
и не давай ямата да затвори устието си над мене.
16 Послушай ме, Господи, защото е благо Твоето милосърдие;
според многото Твои благи милости погледни към мен;
17 и не скривай лицето Си от слугата Си,
понеже съм в утеснение; бързо ме послушай.
18 Приближи се към душата ми и я изкупи;
изкупи ме поради неприятелите ми.
19 Ти знаеш как ме укоряват,
как ме посрамват и ме опозоряват;
пред Тебе са всичките мои противници.
20 Укор съкруши сърцето ми и съм много отпаднал;
и чаках да ме пожали някой, но нямаше никой -
и утешители, но не намерих.
21 И дадоха ми жлъчка за ядене
и в жаждата ми ме напоиха с оцет.
22 Трапезата им пред тях нека им стане примка
и когато са в мир, нека стане клопка.
23 Да се помрачат очите им, за да не видят;
и направи чреслата им непрестанно да се тресат.
24 Излей върху тях негодуванието Си;
и пламъкът на гнева Ти нека ги постигне.
25 Жилището им да запустее
и в шатрите им да няма кой да живее.
26 Защото те гонят онзи, когото Ти си поразил,
и говорят за болката на онези, които Ти си наранил.
27 Приложи беззаконие към беззаконието им;
и да не участват в Твоята правда.
28 Да се изличат от книгата на живота
и с праведните да не се запишат.
29 А мене, който съм сиромах и оскърбен,
да ме възвиси, Боже, Твоето спасение.
30 Ще хваля името на Бога с песен
и ще Го възвелича с хваления;
31 и това ще угоди на Господа
повече от вол - от теле, имащо рога и копита.
32 Смирените ще видят и ще се зарадват;
и вие, които търсите Бога, вашето сърце ще се съживи.
33 Защото Господ слуша немощните
и затворниците Си не презира.
34 Нека Го хвалят небето и земята,
моретата и всичко, което се движи в тях.
35 Защото Бог ще избави Сион и ще съгради Юдовите градове;
и народът Му ще се засели там и ще го владее.
36 Още и потомството на слугите Му ще го наследи
и онези, които обичат името Му, ще живеят в него.