за Христос

Блажен човекът, когото избираш
и приемаш, за да живее в Твоите дворове;
ще се наситим от благата на Твоя дом,
на святия Ти храм.

Слушай Псалми 65:4
Псалми 65:4

Препратки:

Други преводи на Псалми 65:4: