за Христос

Праведният ще се развесели в Господа и ще уповава на Него;
и ще се хвалят всички, които са с право сърце.

Слушай Псалми 64:10
Псалми 64:10

Препратки:

Други преводи на Псалми 64:10: