за Христос

Само Той е канара моя и избавление мое,
и прибежище мое; няма много да се поклатя.

Слушай Псалми 62:2
Псалми 62:2

Препратки:

Други преводи на Псалми 62:2: