за Христос

Псалми 60   

1 Молитва за избавление на Израел
(По слав. 59.) За първия певец, по лалето на свидетелството. Песен на Давид за поучение, когато воюваше против средоречна Сирия и совска Сирия, Йоав се върна и порази дванадесет хиляди едомци в Долината на солта.
Боже, отхвърлил си ни, смазал си ни;
разгневил си се; възвърни ни.
2 Потресъл си земята, разпукнал си я;
изцели проломите й, защото тя е разклатена.
3 Показал си на народа Си мъчителни неща;
напоил си ни с вино до омайване.
4 Дал си знаме на онези, които се боят от Тебе,
за да се развява, защото е истината. (Села.)
5 За да се избавят Твоите възлюбени,
спаси с десницата Си и ни послушай.
6 Бог говори със светостта Си; затова аз ще тържествувам;
ще разделя Сихем, ще размеря долината Сокхот;
7 мой е Галаад, мой и Манасия,
Ефрем също е защита на главата ми,
Юда е скиптър мой;
8 Моав е умивалникът ми,
на Едом ще хвърля обувката си;
възклицавай за мене, филистимска земьо!
9 Кой ще ме въведе в укрепения град?
Кой ще ме заведе до Едом?
10 Не Ти ли, Боже, Който си ни отхвърлил
и не излизаш вече, о, Боже, с войските ни?
11 Помогни ни срещу противника,
защото суетно е човешкото избавление.
12 Чрез Бога ще вървим смело,
защото Той е, Който ще стъпче противниците ни.