за Христос

Псалми 58   

1 Божествен съд над земните съдии
(По слав. 57.) За първия певец, по "Не разорявай!". Давидова песен.
Наистина с мълчание ли изказвате правда?
Праведно ли съдите, човешки синове?
2 Не! В сърцето си вие вършите неправди,
претегляте насилието на ръцете си по земята.
3 Още от рождението си нечестивите се отстраняват;
заблуждават, като говорят лъжи, щом се родят.
4 Ядът им е като змийска отрова;
приличат на глухата аспида, който запушва ушите си
5 и не иска да чуе гласа на заклинателите,
колкото изкусно и да заклинат.
6 Боже, счупи зъбите им в устата им;
Господи, строши челюстите на младите лъвове.
7 Нека се излеят като води, които оттичат;
когато прицелва стрелите си, нека бъдат като разсечени.
8 Нека изчезнат като охлюв, който се разтопява;
като пометнато на жена, нека не видят слънцето.
9 Преди да усетят котлите ви огъня от тръните,
сурови или обгорели, Той ще ги помете с вихрушка.
10 Праведният ще се зарадва, когато види възмездието;
ще измие краката си в кръвта на нечестивия;
11 така че всеки ще казва: Наистина има награда за праведния;
наистина има Бог, Който съди земята.