за Христос

Псалми 57   

1 Молитва за помощ
(По слав. 56.) За първия певец, по "Не разорявай!". Песен на Давид, когато побегна от Сауловото лице в пещерата.
Смили се над мене, о Боже, смили се над мене,
защото при Тебе прибягва душата ми.
Да! Под сянката на Твоите криле ще се скрия,
докато преминат тези бедствия.
2 Ще викам към Всевишния Бог,
към Бога, Който действа за мене.
3 Ще прати от небесата и ще ме избави,
когато ме укорява онзи, който иска да ме погълне. (Села.)
Бог ще изпрати милостта Си и истината Си.
4 Душата ми е сред лъвове;
лежа между пламнали хора,
между човешки синове, чиито зъби са копия и стрели
и чийто език е остър меч.
5 Възнеси се, Боже, над небесата;
славата Ти нека бъде по цялата земя.
6 Мрежи приготвиха за стъпките ми;
душата ми се е навела;
изкопаха яма пред мене;
те сами паднаха в нея. (Села.)
7 Непоколебимо е сърцето ми,
Боже, непоколебимо е сърцето ми;
ще пея, а още ще славословя.
8 Събуди се, душо моя;
събуди се, псалтире и арфо; сам аз ще се събудя на ранина.
9 Ще Те хваля, Господи, между племената;
ще Те славословя между народите.
10 Защото Твоята милост е велика дори до небесата
и Твоята вярност - до облаците.