за Христос

Ти си преброил скитанията ми;
сложи сълзите ми в съда Си;
не са ли те записани в Твоята книга?

Слушай Псалми 56:8
Псалми 56:8

Препратки:

Други преводи на Псалми 56:8: