за Христос

Псалми 56   

1 Упование в Бога за избавление
(По слав. 55.) За първия певец, по гълъба на далечните дъбове. Песен на Давид, когато филистимците го хванаха в Гет.
Смили се над мене, Боже, защото човек иска да ме погълне;
всеки ден, като воюва, ме притеснява.
2 Неприятелите ми всеки ден искат да ме погълнат;
защото мнозина са онези, които с гордост воюват против мене.
3 Когато съм в страх,
на Тебе ще уповавам.
4 Чрез Бога ще хваля думите Му;
на Бога уповавам; няма да се боя;
какво ще ми стори човек?
5 Всеки ден изопачават думите ми;
всичките им помисли са за зло против мене.
6 Събират се, спотайват се, наблюдават стъпките ми,
сякаш причакват душата ми.
7 Ще се избавят ли чрез беззаконието?
Боже, повали с гняв тези племена.
8 Ти си преброил скитанията ми;
сложи сълзите ми в съда Си;
не са ли те записани в Твоята книга?
9 Тогава ще се върнат неприятелите ми назад в деня, когато Те призова;
това зная, защото Бог е с мене.
10 Чрез Бога ще хваля думите Му;
чрез Господа ще хваля думите Му.
11 На Бога уповавам; няма да се боя;
какво ще ми стори човек?
12 Върху мене, Боже, са моите към Теб оброци;
ще Ти принеса благодарствени приноси.
13 Понеже си избавил душата ми от смърт,
няма ли да избавиш и краката ми от подхлъзване,
за да ходя пред Бога в светлината на живите?