за Христос

Жертви на Бога са дух съкрушен;
сърце съкрушено и разкаяно, Боже, Ти няма да презреш.

Слушай Псалми 51:17
Псалми 51:17

Препратки:

Други преводи на Псалми 51:17: